FÖRETAG

NYBYGGNATION

Våra installatörer genomför entreprenader i såväl tung industri som i lättare ”fin-industri” med datorstyrd produktion.
  • Nybyggntion1
  • Nybyggntion2
  • Nybyggntion3

SERVICE

Vi utför alla slag av el-teknisk service i industri- och kontors-miljö. Kan efter ingångna avtal innehålla krav om  inställesetid.
  • service 1
  • service 2
  • service 3
  • service 4
  • service 5

CCTV

Vi utför installation av kameraövervakning och inbrottslarm i alla tänkbara miljöer.
CCTVCCTV
CCTV

DATA/FIBER

Certifierade installatörer av Gigamedia, licenserade av Schneider Electric, utbildade av EUU. Vi svetsar och installerar både singel och multimod fiber. Vi mäter dämpningen för att verifiera resultatet. Vi installerar, konfigurerar och driftsätter nätverk. 25 års garanti på Gigamedia och 15 år på Lexcom.
  • FIBER DATA 1
  • FIBER DATA 2

JOURVERKSAMHET

Vi kan efter ingångna avtal åtaga oss el-teknisk jourverksamhet för 24 h/dygn
JourforetagJourforetag
Jourforetag