OM OSS

FÖRETAGSLEDNING

Företaget, som är ett familjeföretag, startades 1983 av Sverker Andersson som är VD. 
Styrelsen består av familjemedlemmar.
Revisor är Frejs Revisionsbyrå, Smålandsstenar
Omoss foretagsledningOmoss foretagsledning
Omoss foretagsledning

Teknikutveckling

Inom el-, styr-& reglerteknik sker en snabb utveckling mot helt datoriserade anläggningar. För teknikutvecklingen inom företaget svarar Marcus Andersson, son till grundaren.

Kvalitetskontroll

Företaget har ett eget dokumenterat system för kvalitetskontroll, anpassat till företagets storlek och inriktning.

Företaget 

Huvudkontoret och butiken finns i Unnaryd.  Filialer med lager finns i Hyltebruk, Lidhult och Burseryd.

Personal

Utöver fem personer ur familjen har företaget ca 25 anställda.
Företaget har en mycket låg personalomsättning vilket visar på ett stabilt företag med en god personalpolicy.
Företaget har kollektivavtal.