VILLA-/ BOSTADS-INSTALLATIONER

BOSTADSINSTALLATIONER

Vi utför kompletta bostadsinstallationer, både med KNX-system eller traditionella system. Vi arbetar både med nybyggnationer och ombyggnader/reparationer.
  • BOSTADSINSTALLATIONER 1
  • BOSTADSINSTALLATIONER 2
  • BOSTADSINSTALLATIONER 3

BELYSNING

Installation av belysning är en viktig del av alla uppdrag. Vi utför beräkningar av erforderliga ljusflöden för att kunna göra en funktionell installation. Rätt belysning är avgörande för hur miljö och arbetsmiljö uppfattas.
  • belysning 1
  • belysning 2
  • belysning 3

LJUSSÄTTNING

Ljussättning av villor, bostadsfastigheter och andra byggnader eller föremål är en annan typ av installationer vi designar och utför.
LjussatningLjussatning
Ljussatning

ELKEDJAN

Vi är medlemmar i Elkedjan.
Deras policies tillsammans med vårt eget kvalitetsstyrningssystem borgar för hög kvalitet på våra installationer.